Hakkımızda

KURULUŞUMUZ 17 OCAK 2020

Uluslararası Bilimsel Araştırma ve Strateji Geliştirme Derneği kısa adıyla UBSDER olarak 17 Ocak 2020 tarihinde bir grup akademisyen tarafından Ankara’da kurulmuştur.
Sivil toplum kuruluşlarına duyulan ihtiyaç da göz önüne alınarak, gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışında Dernek, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara yardım etmek, burs vermek, yurtiçi ve yurtdışında kongre ve konferanslar düzenlemek, bilimsel dergiler yayınlamak, bilimsel çalışmalara destek vermek amacı ile kurulmuş olup, yakın gelecekte Derneğimiz faaliyetleri doğrultusunda Siyasi, kültürel, ideolojik, bölgesel ya da mesleki bir amaç taşımadan, insan onurunu koruyarak özgün düşünce ve çalışmalarıyla sorun çözen, çağdaş bilimsel hizmetlerin yapıldığı, ulusal ve uluslararası düzeyde rol model bir sivil toplum kuruluşu olma yolunda Üniversitelerimiz ve akademisyenlere yönelik etkinlikler planlanmaktadır.

HEDEFLERIMIZ

Kuruluş felsefelerimizden biri olan proje üretme ve projelere dahil olma kapsamında Uluslararası Bilimsel Araştırma ve Strateji Geliştirme Derneği olarak kısa ve uzun dönemde hedeflerimiz ;
Eğitim konusunda akademik, kişisel gelişim, dil eğitim kurslarının düzenlenmesi, bu amaçla uzman eğitmenlerin istihdam edilmesi, yurtiçi ve yurtdışında kongre ve konferanslar düzenlenmesi.
Yayıncılık ile ilgili bilimsel ve sair konularda ulusal ve uluslararası kitap ve dergi basım, yayım ve dağıtımı, bu bağlamda. türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturması. Organizasyon konusunda üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sergi, fuar organizasyonları ve çalıştaylar ile bilimsel ve kültürel konularda atölyeler, toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor müsabakaları, gezi gibi etkinlikler düzenlenmesi.
Dernek, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara yardım etmek, burs vermek, lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak.