2023 Kongreleri

2.ULUSLARARASI İŞLETME DERGİSİ PARİS UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ

2.ULUSLARARASI İŞLETME DERGİSİ PARİS SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ